Praktinė veikla STEAM centre

Vasario 13 ir kovo 12 dienomis 4b klasės mokiniai ir mokytoja A. Prišmantienė vyko į
STEAM laboratoriją. Mokiniai išbandė net keletą robotikos ir gamtamokslinių veiklų. ,,Cheminėje
mozaikoje” gamino spalvotus natrio tirpalus, o veiklos ,,Kodėl reikia saugoti medžius?” metu
išbandė popieriaus gamybą ir perdirbimą.

STEAM centre skatinamas mokinių domėjimasis naujausiais išradimais, inovacijomis

ir technologijomis. Praktinė veikla skatina pasinerti į žinių, nuotykių ir atradimų pasaulį.
Karjeros specialistė A. Janulienė