Vizitas į Marijampolės savivaldybę

2024 m. vasario 6 dieną 7a klasės mokiniai ir klasės vadovė A. Čirvinskienė
svečiavosi Marijampolės savivaldybės administracijoje ir susipažino su savivaldos darbu bei
savivaldybės meru Povilu Isoda. Meras išsamiai pristatė savo profesiją, veiklą ir galimybes
tapti meru. Mokiniai turėjo galimybę klausti, kas įdomu, o meras kantriai atsakinėjo į
mokinių klausimus, motyvuodamas ir įkvėpdamas jaunimą siekti užsibrėžtų tikslų, būti
aktyviems tiek mokslo tiek popamokinėse veiklose.  
Karjeros specialistė A. Janulienė