Pradinių klasių mokinių netradicinio ugdymo „Savirefleksijos“ diena

Š.m. vasario 7 dieną pradinių klasių mokiniai turėjo netradicinio ugdymo dieną, kurią pavadino „Savirefleksijos“ diena. Pirmos pamokos metu 1-2 klasių mokiniai rinkosi aktų salėje. Joje padėkos žodį tarė mokyklos direktorė G. Jakovickienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui S. Šimonėlienė. Tada buvo apdovanoti padėkomis mokiniai, kurie pirmąjį pusmetį baigė vien aukštesniuoju lygmeniu bei konkurso „Spalvotas pasaulis“ nugalėtojai. Vėliau mokiniai ėjo į klases ir atliko savirefleksijos užduotis. Jie turėjo „pripildyti“ stiklainį gerais žodžiais bei komplimentais apie save. Nupiešti vieną savo veido pusę, kaip jis mato pats save, o kitą pusę piešė klasės draugas taip, kaip jis mato savo draugą. Tada lygino, ar abi pusės sutapo, analizavo, kodėl kai kurių piešiniai nesutapo..

3-4 klasių mokiniai pradėjo dieną nuo savirefleksijos užduočių. Jiems teko užpildyti pirmo pusmečio apžvalgą, prisiminti už ką buvo giriami mokytojų, tėvų, klasės draugų bei kitų giminaičių. Prie šios užduoties vaikai užtruko ilgiausiai. Vėliau kėlėsi tikslą antram mokslo metų pusmečiui ir nurodė, kokius žingsnius darys, kad tikslas būtų pasiektas. Vėliau skubėjo į salę apdovanojimams. Juos taip pat pasveikino mokyklos direktorė bei jos pavaduotoja ugdymui. Po apdovanojimų dienos organizatorės A. Prišmantienė ir O. Paulauskienė palinkėjo:

Jei nesieksi to ko nori, niekada ir neturėsi;

Jei neklausi niekada, nieko nežinosi;

Jei nežengsi pirmyn, visada liksi toje pačioje vietoje.

Tad drąsiai klauskite, domėkitės, ženkite pirmyn ir siekite savo tikslo.

Po įtemtų veiklų atėjo laikas pramogai. Tad mokiniai ėjo į kino teatrą ir žiūrėjo kiną „Didžioji ančių kelionė“. Po jo grįžo į klases ir aptarė filmą bei visą dieną. Pradinukai pastebėjo, kad net ir filme buvo mokoma, kad reikia labai siekti savo užsibrėžto tikslo, nepasiduoti sutikus pirmą kliūtį, kad kartais pasiekti tikslų reikia visų suvienytų jėgų. Mokiniams diena labai patiko. Išeidami džiūgavo, kiek daug sužinojo apie save, prisiminė, kad gavo ne tik pastabų, bet buvo ir ne kartą pagirti, ką dažniausiai užmiršta. Po vaikų pastebėjimų dienos organizatorės padarė išvadą, kad tokios savirefleksijos dienos labai reikalingos mokiniams.