Integruota tikybos ir visuomeninio ugdymo pamoka 3A klasėje

Š.m. vasario 6 dieną mokytojos Birutė Žemaitienė ir Odeta Paulauskienė 3A klasėje pravedė integruotą tikybos ir visuomeninio ugdymo pamoką „Ar žinai senąsias ir religines lietuvių šventes?“

Mokytoja O. Paulauskienė supažindino mokinius su senovinėmis lietuvių tradicinėmis ir religinėmis šventėmis: Užgavėnėmis, Sekminėmis, Joninėmis, žolinėmis. Tikybos mokytoja B. Žemaitienė papasakojo apie senovines religines šventes: Kūčias, Šv, Kalėdas, Tris karalius, Velykas.

Mokiniai atliko įvairias užduotis – dėliojo šventes pagal jų eiliškumą, įvardino kiekvienos šventės išskirtines tradicijas, dalinosi savo asmenine patirtimi, pasakodami, kaip šios šventės minimos jų šeimose.

Vaikams labai patiko integruota pamoka, kad dvi mokytojos sujungę savo žinias, patirtis vedė pamoką viena tema, vis viena kitą papildydamos.