Praktinė veikla STEAM centre 

Sausio 25 ir 26 dienomis 3a klasė su mokytoja V. Navikiene ir 4d klasė su mokytoja
O. Paulauskiene dalyvavo praktinėje STEAM veikloje ir pasinėrė į žinių, nuotykių ir atradimų
pasaulį. STEAM – tai mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų
ir matematikos kontekste. Mokiniai pagal savo norus rinkosi jiems patinkančias veiklas. Vieni
ėmėsi tyrinėti nematomą mikropasaulį, kiti tvėrė ir programavo robotus, kurie galėtų nušuoliuoti
nuo taško A iki taško B.  
Karjeros specialistė Asta Janulienė