Karininko profesijos pristatymas

Sausio 22 dieną 5-8 klasių mokiniai rinkosi į biblioteką susipažinti su karininko
profesija.  Karininkai pristatė mokiniams savo profesines vertybes ir savybes, kuriomis vadovaujasi,
supažindino su karine ginkluote, laipsnių atpažinimu, karine maskuote. Mokiniai uždavė klausimų
apie kario kasdienybę, tvarką kariuomenėje, o svarbiausia – kaip tapti kariu ir kaip siekti sėkmingos
karininko karjeros. Entuziazmas, patriotizmas, atsidavimas, noras pažinti, mokytis ir tobulėti –
esminės kario savybės. Profesijos pristatymo pabaigoje mokiniai išbandė kario amuniciją, dalyvavo
ginklų laikymo varžytuvėse.
Karjeros specialistė Asta Janulienė