Paskaita apie gamtos išsaugojimą ir klimato kaitą

Sausio 17 d. 13 val. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre keletas 8b ir 8c
klasės mokinių, besidominčių gamtos išsaugojimu, rinkosi išklausyti paskaitos apie Alytaus
Jotvingių gimnazijos vykdytą projektą ,,Go Europe green with EPAS“. Projekto tikslas –
ekologiniai maršrutai. Tai veikla, kuri orientuota į ekologinį keliavimą – gamtos, kultūros vertybių
lankymas, stengiantis kuo mažiau paveikti natūralias vietovės sąlygas.

Antroji paskaitos dalis – „Europe Direct“  pranešimas apie klimato kaitą, kuri kelia
grėsmę Europai ir pasauliui bei kaip mes galime padėti to išvengti. Stropiausi aštuntokai buvo
apdovanoti prizais už aktyvų klausymąsi.  
Karjeros specialistė Asta Janulienė