S. Daukanto 230-osioms gimimo metinėms paminėti skirta pamoka

           Gruodžio 5 dieną visi aštuntų klasių mokiniai prieš šeštą pamoką  skubėjo ne į kabinetus, o į aktų salę. Ten vyko integruota lietuvių k. ir literatūros pamoka, skirta Simono Daukanto  230-osioms gimimo metinėms paminėti.

          Aštuntokai susipažino su S. Daukanto asmenybe,  jo parašytais ir išspausdintais darbais, taip pat sužinojo, kokia buvo  tada Lietuva. Mokiniai klausėsi skaitomų ištraukų iš svarbiausių darbų: ,,Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių’’ (1822 m. parašyta pirmoji Lietuvos istorija lietuvių kalba )  ir ,,Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių’’ (baigtas rašyti 1845 m.), dalyvavo patarlių varžytuvėse,  klausėsi dainos (ir patys dainavo) iš 1846 m.  išleisto 118 liaudies dainų rinkinio „Dainės žemaičių”.

          Pamoka buvo informatyvi ir įdomi. Esame dėkingi mokytojoms už ją.

                                              Pamokos vedėjai –  Evita Simonaitytė ir Timas Valukonis