TARPDALYKINIS INTEGRUOTAS 5-6 KLASIŲ PROJEKTAS „ŠALČIO RAŠTAI“

Su kalendorinės žiemos pradžia baigėsi integruotas 5 – 6 klasių mokinių dorinio ugdymo (etikos), matematikos, technologijų, muzikos, gamtos ir žmogaus projektas „Šalčio raštai“. Projekto metu mokiniai vykdė įvairias veiklas – atliko matematines, kūrybines ir praktines užduotis, kurios suteikė galimybę  į žiemos  grožį pažvelgti muzikanto, dailininko, konditerio akimis. Gruodžio 7-ąją mokykloje vyko projekto baigiamasis renginys. Jo metu, skambant kalėdinei muzikai, šurmuliuojant vaikams, skambant juokui ir tvyrant susikaupimui 5-6 klasių mokiniai ir jų tėveliai dekoravo kalėdinius sausainius. Savo sukurtus sausainius vaikai skyrė vienišiems seneliams, taip prisidėdami prie jų gražiausios metų šventės.

Projektą organizavusios mokytojos A. Albertynė, R. Mazurkevičienė, L. Šuliakauskienė, A. Taputienė, G. Lensbergienė