AUSKIME KŪRYBIŠKUMO GIJĄ

… kiekviena gilė, turėdama palankias sąlygas, gali tapti dideliu ąžuolu, o kiekvienas žmogus, nors turėtų ir nepalankias aplinkybes, jeigu tik jis nori, gali tapti didžiu žmogumi.

2023 m. lapkričio 29 d. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje vyko Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų konferencija AUSKIME KŪRYBIŠKUMO GIJĄ. Jos tikslas – skatinti aktyvų ir efektyvų mokytojų bendradarbiavimą dalijantis kūrybiško mokymo metodais, siekiant ugdymo(si) sėkmės.

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė progimnazijos pradinio, bendrojo ugdymo mokytojai, progimnazijos psichologė Raimonda Jurčenkienė, mūsų mokyklos absolventės kino režisierė Irma Pužauskaitė, Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Greta Botyriūtė- Skiotienė, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokytojos ir įvairių Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. Buvo perskaityti 5 įdomūs ir švietimo bendruomenei aktualūs pranešimai, pristatyta mokinių sukurta kolekcija „Būk, ieškok, atrask“. Pranešėjai dalinosi dalykinėmis žiniomis ir gerąja darbo patirtimi, aptarė kokios kūrybinės interpretacijos yra galimos pamokoje. Kiekvienas mokytojas nuoširdžiai dirbdamas, siekia sukurti kokybišką ir novatorišką pamoką, domisi švietimo naujovėmis, nori bendradarbiauti ir bendrauti tarpusavyje, kurti ir inicijuoti bendras veiklas, įkvėpti mokinius kurti.

Antroje konferencijos dalyje mokytojai savo patirtis, ieškojimus, atradimus pristatė darbo grupėse. Visi pranešimai buvo pagrįsti ne teorinėmis žiniomis ir metodais, bet kiekvienas mokytojas pasidalino savo meistriškumo patarimais, patirtimi, kuri atsiranda per praktiką, dirbant su mokiniais. Išbandę ar išradę naujas technikas, sukūrę naujas, jie tuo dalinosi ir su kolegomis, pasiūlė vieni kitiems naujų idėjų. Gyva diskusija, minčių laisvė ir įvairovė, atviri žvilgsniai sukūrė viltingesnį kelią į naujus iššūkius.

Kartais žmonės nori daryti būtinai tik didelį žingsnį, jam vis ruošiasi, bet kažkodėl taip ir lieka vietoje… Tie, kas myli mažus žingsnius, tuo tarpu jau būna toli nuėję… Smagu, kad konferencijos dalyviai mažais žingsneliais keliavo į didelius tikslus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems: konferencijos organizatoriams, pranešėjams, pranešimų moderatoriams, dalyviams, savanoriams, visiems, kurie buvo šio puikaus renginio dalimi.

« 2 »