Klimato savaitės renginiai

Spalio 23-27 dienomis Jono Totoraičio progimnazijoje vyko renginiai, skirti Klimato
savaitei paminėti. Ši iniciatyva skatina mokinius atvirai kalbėti apie iššūkius ir galimybes
švelninant klimato kaitą, prie jos prisitaikant ir didinant atsparumą.
Švietėjiška veikla mokykloje – mažas žingsnelis išsaugant Žemę ir prisidedant prie
klimato kaitos mažinimo. 1-4 klasių mokiniai kūrė laimės medelius, kuriais pasipuošė savo
klases. Kūrybinių dirbtuvių metu buvo kalbėta apie mūsų planetos taršą ir apie tai, kaip ta tarša
kenkia pačiam žmogui. Mokiniai suvokė, kaip yra svarbu kiekvienam žmogui prisidėti prie
švarios aplinkos išsaugojimo ir ką kiekvienas žmogus kiekvieną dieną dėl to gali daryti. Laimės
medelis buvo gaminamas iš antrinių žaliavų.
Šeštų klasių mokiniai geografijos pamokų metu žiūrėjo ir aptarė filmą „Namai“. Filmas
pakerėjo įspūdingais gamtos vaizdais, kurie papildomi įdomiu pasakojimu apie mus supančias
opiausias problemas: badą, vandens trūkumą, globalinį atšilimą. Parodoma, kaip žmogus daro
įtaką klimato kaitai. Žiūrėdami filmą mokiniai atsakė į iš anksto pateiktus klausimus. Baigus
žiūrėti vyko filmo ir atsakymų į klausimus aptarimas. Mokiniai suprato, kad pagrindinis veikėjas
yra žmogus, svarbūs ir jo veiksmai. Žemė yra labai trapi.
Septintų klasių mokiniai per biologijos pamokas, peržiūrėję „Mokslo sriubos“ laidą apie
klimato krizę, diskutavo ką reikėtų daryti, kaip sustabdyti taršą, kuri sukėlė ne tik globalų
šiltėjimą. Dėl jos kenčia ir nyksta augalai, gyvūnai, serga žmonės. Kad klimatas tikrai keičiasi,
matėsi iš šių metų vasariško rugsėjo. Mokiniai aktyviai diskutavo, siūlė visiems rūšiuoti šiukšles,
daugiau vaikščioti pėsčiomis, mažinti vartojimą – pirkti tik reikalingas prekes, nekirsti miškų, o
iškirstus atsodinti, nes miškai yra gėris.
Dailės pamokų metu mokiniai dirbo grupėse ir sukūrė kompoziciją „Vandenynai – mūsų
gyvybės šaltiniai”. Kompozicija atlikta mišria technika – guašu, flomasteriais. Išradingai
panaudota koliažo technika. Koliažui atlikti mokiniai naudojo atlikusius spalvoto popieriaus,
žurnalų, servetėlių gabalėlius. Darbas ryškus, dekoratyvus. Darbo tikslai – atkreipti dėmesį į
atliekų daromą žalą vandenynui, gamtai bei parodyti, kad ir iš antrinių žaliavų galima sukurti
meną ir grožį.
Svarbiausia kiekvienam pereiti nuo žodžių prie veiksmų, kol dar ne vėlu…,

[ngg src=”galleries” ids=”899″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]