Rugpjūčio 31-ąja

Rugpjūčio 31-ąja Šalies vadovas, pasveikinęs pedagogo pašaukimą suradusius ir šią profesiją pasirinkusius mokytojus. Padėkojo, kad savo entuziazmu ir profesionalumu jie prisidės prie labai svarbaus, nors ir sudėtingo darbo – ugdys Lietuvos piliečius. Mūsų mokyklos fizinio ugdymo mokytoja Gerda Dabrilienė taip pat dalyvavo renginyje.