Dalyvavo virtualiame respublikiniame anglų kalbos forume

Kovo 23 d. 8c klasės mokinė Smiltė Čepavičiūtė dalyvavo virtualiame respublikiniame anglų kalbos forume Lietuvos gimnazijų ir progimnazijų 8- 12 klasių mokiniams “Let’s go green”. Forumo dalyviai paruošė video aktualiomis temomis, susijusiomis su aplinkosauga, globaliniu atšilimu, klimato kaita, dalinosi iniciatyvomis ir nuveiktais darbais šioje srityje. Smiltės pranešimo tema- “Smart Waste Management”, kurioje ji pristatė progimnazijoje vykdytą Erasmus+ projektą, jo rezultatus, pristatė savo idėjas kaip tapti ”žalesniais” ir prisidėti prie žemės išsaugojimo. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės Smiltės užimta 6 vieta. Mokinę forumui ruošė anglų kalbos mokytoja R. Pečkauskienė ir IT mokytojas A. Raškauskas.