Netradicinio ugdymo diena 5-8 klasių mokiniams

                        

„Tarptautinė gimtosios kalbos diena“

Nuo 1999 m. vasario 21-oji Jungtinių Tautų paskelbta Tarptautine gimtosios kalbos diena. Šventajame Rašte teigiama, kad žmonės senais laikais kalbėjo viena kalba. Tačiau jų kalbas  sumaišė Dievas, kai tie užsimanė pastatyti Babelio bokštą, kuriuo galėtų patį Dievą pasiekti. Kalbininkai taip pat tvirtina, kad visos dabartinės pasaulio kalbos išsirutuliojo iš vienos kalbos – prokalbės.

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti Jono Totoraičio progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena. Diena pradėta pokalbiu apie lietuvių kalbos unikalumą, svarbą bei pristatyti įdomūs faktai apie mūsų raštą. Mokiniai kūrė pasakojimą, kurio visi žodžiai prasidėjo ta pačia pasirinkta raide.

Antroji veikla – integruota lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos, matematikos, dailės užduotis „Tai ne tik datos…“.

Per trečiąją pamoką mokinių laukė dailyraščio konkursas. Mokiniai dirbo labai susikaupę, nes taisyklingai ir gražiai rašyti – nelengvas darbas.

Netradicinės ugdymo dienos veiklos užbaigtos, prisimenant Užgavėnių šventės tradicijas ir papročius.

Įvairių veiklų metu mokiniai suprato, kaip yra svarbu labai gerai mokėti gimtąją kalbą, gerbti ją ir branginti ne tik paminint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, bet visada. Belieka pritarti poeto Justino Marcinkevičiaus minčiai: ,,Tad kalbėkime tik dideliais ir labai švariais žodžiais“.

Lietuvių kalbos ir literatūros bei socialinių mokslų metodinė grupė

[ngg src=”galleries” ids=”802″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]