Popietė, skirta pasidalijimui gerąja patirtimi

 Mokytojo misija – paimti ranką, atverti protą, paliesti širdį, formuoti ateitį.

Šiuolaikinis mokytojas turi būti tikras ekspertas. Jo kompetencija yra ne tik dėstomų dalykų žinios, bet ir gebėjimas tas žinias perteikti, nuolatinis keitimasis, augimas ir tobulėjimas. Mokytojas turi nuolat atsinaujinti, keisti savo darbo stilių, taip pat įvairinti ir mokymosi metodus. Lietuvių kalbos ir literatūros bei socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkime, vykusiame lapkričio 23 dieną,  pasidalinome gerąja patirtimi.

„Geografija kitaip“ – taip savo veiklas pristatė  geografijos vyresnioji mokytoja Nijolė Birštonienė.  Aštuntų klasių mokiniai  vykdė projektą „Kaip mano hobis susijęs su geografija“. Projekto tikslas – skatinti domėjimąsi geografija ir į šį mokomąjį dalyką pažvelgti kitaip, per savo laisvalaikio  užsiėmimą. Projekto pradžioje mokiniai buvo  supažindinti su vertinimo tvarka. Mokinai darė skaidres, kuriose pristatė savo hobį.  Įdomiausia dalis buvo hobį „pritraukti“ prie geografijos. Mokiniai sudarė skaitomiausių pasaulyje knygų žemėlapį, muzikinių žanrų ir šokių žemėlapius. Sužinojome, kur gaminami futbolo, krepšinio kamuoliai, piešimo priemonės ar šokio bateliai. Populiariausi hobiai: futbolas, krepšinis, tenisas, šokiai, piešimas, dainavimas, grojimas, kelionės, fotografavimas, knygų skaitymas, dviračių sportas ir kt.  Klausydamiesi pristatymų  mokiniai  geriau  pažino vienas kitą. Dauguma net nežinojo vienas kito pomėgių.   O mokytojai šis darbas leido  geriau  susipažinti su mokiniais, pažvelgti į vaiką kaip į žmogų, turintį savo pomėgių, savo gyvenimo matymą per geografijos prizmę.

 Geografijos pamokose naudojami įvairūs ugdymo metodai ir priemonės. Šiandien jau neužtenka naudoti  naujausias technologijas, bet reikia jas derinti su praktinėmis veiklomis. Kiekvienoje pamokoje akcentuojamas geografinis raštingumas, gebėjimas naudotis atlasu. Skatinama mąstyti, kelti klausimus pateikti žodžiu teisingus atsakymus ir taisyklingai juos užrašyti. Kabinete esanti „Smart“ lenta taip pat aktyviai naudojama pamokose. Darbas su „Smart“ lenta leidžia visą dėmesį skirti mokiniui, suteikia galimybę jam aktyviai mokytis, skatina mokymosi motyvaciją. Mokiniai geriau įsimena medžiagą ne tik todėl, kad ši technologija yra nauja ir įdomi, bet ir todėl, kad joje pateikiama medžiaga yra aiški ir vaizdinga.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Jurgita Vaučeskaitė kalbėjo tema „Užduočių rekomendacijos, dirbant pagal atnaujintas lietuvių k. ir literatūros programas“. Savo pranešimą parengė pagal mokymus „Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Ši tema aktuali ruošiantis darbui pagal atnaujintas programas nuo 2023 metų rugsėjo. Mokytoja pristatė siūlomas užduočių formuluotes, galimas integruotas veiklas ir ilgalaikius projektus, kurie gali būti siejami tiek su lietuvių kalbos ir literatūros, tiek su istorijos ar kitų dalykų pamokomis. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į užduotis, kurios sietinos su socialinės, emocinės kompetencijos ugdymu.

Toks pasidalijimas patirtimi ne tik leidžia pasidžiaugti kolegų darbu, bet visada skatina pagalvoti: „O aš gal daryčiau taip…“ Tai leidžia nesustoti ir vis ką nors naujo savo darbe išbandyti.

Geografijos vyresnioji mokytoja Nijolė Birštonienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Vaučeskaitė

[ngg src=”galleries” ids=”757″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]