LIETUVĄ ŠIRDIM ŠAUKIU!

LIETUVĄ širdim šaukiu!
Sutryptą ir aptaškytą,
Gražią gintaro žybsniu gelsvu,
Tyrą kaip upelis rytą.

Lietuvą mintim šaukiu!
Didvyrių darbais statytą ir brandintą.
Protėvių dvasia ir išmintim,
Meile ir gėriu maitintą.

Lietuvą balsu šaukiu!
Ilgesiu išvykus-iškankintą,
Grįžus- vaiko krykštavimu neramiu,
Vedančiu keliu namo
Ten, kur saugiai šilta.

Paukščio sparno mostas
Lai sugrįžt padės,
Nors ir neišvykusiems,
Bet kažkodėl atšalusiems…

Leis naujai į Lietuvą
Mums pažiūrėt,
Ne piktu žvilgsniu-
Švelniu,
Kokiu mes žiūrime į MAMĄ.

I.A.

[ngg src=”galleries” ids=”663″ display=”basic_thumbnail”]