Atminimo žvakelės ir gėlės prof. dr. Jonui Totoraičiui

Šiandien mūsų bendruomenės atminimo žvakelės ir gėlės papuošė kuklų kunigo, vienuolio, profesoriaus, daktaro Jono Totoraičio kapą.

Dvi datos -1872 gruodžio 24 d. ir 1941 m. birželio 21 d.- mus skiria nuo šios asmenybės gyvenimo ir veiklos. Šiandiena minime jo 80-ąsias mirties metines. 2022 m. gruodžio 24 d. minėsime 150–ąsias gimimo metines.

Norisi stabtelėti ir apibendrinti nueitą kelią ir gyvenimo pasiekimus. Jonas Totoraitis – kunigas, vienuolis marijonas, marijonų vienuolijos provincijolas, Marijampolės marijonų seminarijos rektorius, mokslų daktaras, lietuviškų laikraščių steigėjas ir redaktorius, lietuviškų mokyklų steigėjas, pedagogas, vadovėlių, istorinių ir religinių veikalų autorius, Kauno universiteto profesorius, poliglotas.

Jono Totoraičio gyvenimas susipynė su sudėtingu laikmečiu- spaudos draudimas ir rusinimas, Pirmasis pasaulinis karas, Lietuvos nepriklausdomybės siekimas ir nepriklausomybės atkūrimas, gimnazijų kūrimas, pedagoginė ir mokslinė veikla, gilinimasis į Lietuvos istoriją, pirmoji sovietinė okupacija ir nepriklausomybės praradimas…

Mirė profesorius pirmąją Antrojo pasaulinio karo dieną, kai Lietuvoje judėjo nacistinės Vokietijos kariuomenė. Palaidotas buvo Griškabūdyje ir tik po metų, suderinus su okupacine valdžia, perlaidotas pas savo brolius marijonus Marijampolės senosiose kapinėse.

Jono Totoraičio gyvenimas ir veikla paliko ryškų pėdsaką ne vienoje srityje, nueitas kelias stebina, verčia susimąstyti, prisiminti.