BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS INVESTICIJA Į VAIKO ATEITĮ

KVIEČIAME DALYVAUTI BIRŽELIO 22 D. 12 VAL. MOKYKLOS METODINĖJE DIENOJE „BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS INVESTICIJA Į VAIKO ATEITĮ“