Virtuali paroda „Vaikučių Velykėlės“

Atvelykis – vaikučių mažosios Velykėlės. Šia proga Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokiniai dovanoja džiugias akimirkas, kurias besiruošiant prasmingiausiai pavasario šventei – šv. Velykoms įamžino mokinių tėveliai.  

Stebėdami nuotraukas virtualioje parodėlėje pastebėsite, kokie darbštūs, kūrybingi ir talentingi progimnazijos pradinukai, kaip džiugiai nusiteikę ruošiasi šv. Velykų rytmečiui. Pajusite, kaip darbinę aplinką pamažu keičia džiaugsmingos nuotaikos ir įgyvendinti sumanymai: įvairiomis technikomis numarginti margučiai, mamytės ir dukrytės iškeptas šventinis pyragas, spalvotais žiedais pražydusios pavasarinės puokštės svetainėje, kiemo viduryje  – Velykų medis.

Nuoširdžiai dėkoju mokinių tėveliams ir vaikučiams už bendravimą ir bendradarbiavimą kuriant virtualią parodėlę „Vaikučių Velykėlės“.

Tikybos mokytoja Birutė Žemaitienė