Sumanus atliekų panaudojimas – švaresnė ir gražesnė aplinka

Sumanus atliekų panaudojimas – švaresnė ir gražesnė aplinka – tai pagrindinis Erasmus+ projekto „Smart Waste Management for Smarter Cluster Schools“ („Sumanus atliekų panaudojimas išmanių mokyklų grupėje“) tikslas. Šiuo projektu siekiama sukurti mokykloje aplinką, kuri leistų jaustis kaip namuose, tai yra apsuptiems meilės, rūpestingumo ir pagarbos. Vienas pagrindinių netiesioginių tikslų yra pažinti mokinius kaip  asmenybes ir sužadinti jų atsakomybę, kuria vėliau jie pasidalins savo šeimose ir bendruomenėse. Kalbant apie mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, siūlomas planas augimui, mokymosi pamatas, kuris sumažintų žmogaus sveikatai daromus neigiamus poveikius, atkurtų gamtos balansą ir jos grožį. Pristatome darbo būdą, kai bendradarbiaujama su klasterinėmis* mokyklomis iš penkių skirtingų centrų, aktyvuojančių vieni kitus. Žmogaus sveikata, nuolatinis vystymasis, žiedinė ekonomika, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimas yra bendras visų mokyklų, kurios atstovauja gyvybei, tikslas.

Projekto tikslai:

  • Sukurti klasterinį mokyklų bendravimą, kuris padėtų joms augti ir gerinti bendruomenės sveikatą;.
  • Gerinti klasterinės partnerystės kompetencijas.
  • Ugdyti pagrindinius gebėjimus ir savarankiško gyvenimo įgūdžius.
  • Ugdyti atsakingumą ir pilietiškumą.
  • Ugdyti išmanią atliekų panaudojimo strategiją (rinkimas, mažinimas, perdirbimas, rūšiavimas, perkūrimas ir įvertinimas iš naujo)​.

Projekte dalyvauja mokyklos iš penkių šalių: Rumunijos, Turkijos, Graikijos, Kroatijos ir Lietuvos. Veiklas koordinuoja Rumunijos atstovas. Mūsų progimnazija yra sudariusi jungtį su dviem klasterinėmis mokyklomis: Marijampolės profesinio rengimo centru bei Vilkaviškio „Aušros” gimnazija. Mūsų mokyklos komandą sudaro šeši mokytojai ir šeštų klasių mokiniai.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai.

*Klasteris – tarpusavyje susijusių pramonės ir verslo įmonių, prekių ir paslaugų tiekėjų, mokslo ir asocijuotųjų institucijų geografinė koncentracija, kai nariai ne tik glaudžiai bendradarbiauja, bet ir konkuruoja.