4c klasės mokinė Amanda Miškinytė savo nuostabiu balsu džiugina klausytojus

4c klasės mokinė Amanda Miškinytė savo nuostabiu balsu džiugino klausytojus koncertų salėse, muzikos pamokose, popamokinėje veikloje – dainavo chore, ansamblio grupėje, duetu ir žinoma kaip solistė. Labai džiaugiuosi, kad dainuoti nesustoja ir būdama namuose. Su geriausiais pavasariniais linkėjimais Amanda atlieka dainą.