LIONS QUEST programos bus įgyvendinamos progimnazijoje

Sausio 13 – 15 dienomis progimnazijos mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programos „Paauglystės kryžkelės“ mokymuose.

Tai moksliniais tyrimais pagrįsta programa, kuri padeda kurti saugią mokymosi aplinką, ugdyti mokiniams svarbius gyvenimo įgūdžius (savęs pažinimo, bendravimo, problemų sprendimo ir kt.), kurie būtini sėkmingam gyvenimui šiuolaikiniame pasaulyje.

Mokymuose dalyvavę mokytojai ir specialistai susipažino su LIONS QUEST programų metodine medžiaga, išmoko naujų metodų, kurie naudingi ne tik ugdant socialinį emocinį intelektą, bet gali būti taikomi įvairių dalykų pamokose. Visų mokymų metu dalyviai aktyviai dirbo grupėse, atliko įvairias įdomias praktines užduotis.

Dėkojame visai LIONS QUEST komandai ir instruktorei Onutei už vertingus mokymus, gausią metodinę medžiagą ir geras emocijas.

Kiek anksčiau (2019 m. spalio mėn.) LIONS QUEST programos „Laikas kartu“, skirtos pradinių klasių mokiniams, mokymuose dalyvavo progimnazijos pradinių klasių mokytojos.

Plačiau apie programas galima pasiskaityti: http://lions-quest.lt/