Kūrybinis projektas „Kaltiniai kryžiai“

2019 m. rugsėjo – lapkričio mėn. vyko integruotas dailės ir istorijos kūrybinis projektas „Kaltiniai kryžiai“. Projekto dalyviai – 7 klasių mokiniai. Informaciją rinko 7b klasės mokiniai. Projekto tikslai – skleisti, puoselėti Lietuvos krašto paveldą, istoriją, kultūrą, etnokultūrą, formuoti bendražmogiškąsias vertybes; priartinti jaunimą prie kultūrinės erdvės suteikiant galimybę mokinių saviraiškai; skatinti mokinius domėtis IKT taikymu ugdymo procese.
Projekto metu mokiniai rinko informaciją apie lietuviškų kryžių kilmę ir ornamentiką, kur susipina saulės spinduliai, pusmėnuliai, žalčiai, augalai ir kita, jos simboliką. Dailės pamokų metu mokiniai piešė kaltinius kryžius, atvaizduodami jiems labiausiai patikusią ornamentiką.
Galutinis rezultatas – projekto  „Kaltiniai kryžiai“ darbų parodos surengimas ir pristatymas mokyklos erdvėse. Džiugu, kad progimnazijos mokytojai randa bendrų dalykinių temų organizuodami integruotas veiklas.