„Šturmas“ mūsų progimnazijoje

Spalio 8 d. Marijampolės mokinių savivaldų informavimo centras organizavo „šturmą“ mūsų progimnazijoje, kurio metu supažindino mokinius su LMS (Lietuvos moksleivių sąjungos) bei MSIC (Mokinių savivaldų informavimo centro ) veikla ir tikslais.

Mokiniai susiskirstę grupelėmis atliko užduotis, susijusias su veiklomis, kurias vykdo LMS. Renginio pabaigoje kiekviena grupė pristatė savo darbo rezultatus.

Tikimės, kad mūsų progimnazijos moksleivių taryba taip pat bus aktyvi, patys mokiniai pateiks daug gražių idėjų, kurias realizuos mokykloje.