Informacija tėvams

Kviečiame į 4 susitikimus, kur įgysite teorinių žinių, turėsite praktinių užsiėmimų, bei smagių diskusijų su kitais tėveliais.
Juk tėvai – šeimos architektai, tai jie stengiasi kurti laimingus namus ir nuo jų labiausiai priklauso šeimos gerovė.
Programa sudaryta remiantis esminėmis tėvystės prielaidomis, sujungiant keturių svarbiausių tėvystės įgūdžių mokymo krypčių žinias ir įgūdžius:
• Adlerietiško tėvų mokymo (svarbiausia prielaida – pagrindiniai vaiko poreikiai yra priklausyti ir jaustis svarbiam; gerbdami vaiką ir juo tikėdami, tėvai gali padėti jam augti pasitikinčiu, atsakingu, savarankišku);
• Bihevioristinio tėvų mokymo (svarbiausia prielaida – elgesys yra išmokstamas: tiek tinkamas, tiek netinkamas elgesys įsitvirtina, jei patenkina kažkokius vaiko poreikius ir yra kaip nors pastiprinamas);
• Humanistinio tėvų mokymo (svarbiausia prielaida – tėvų ir vaikų bendravimas turi būti grįstas empatija, autentiškumu ir priėmimu; tėvų ir vaikų teisės bei poreikiai yra vienodai svarbūs);
• Prieraišumo teorija grįsto tėvų mokymo (svarbiausia prielaida – sėkmingos tėvystės ir optimalios vaiko raidos pagrindą sudaro saugus vaiko prisirišimas prie tėvų).
Pažymėjimai apie dalyvavimą programoje, bei programos medžiaga bus duodama tik tiems asmenims, kurie bus dalyvavę keturių vakarų (12 val.) mokymuose.
Susitikimai:

1. Vaiko raida ir elgesys. Rugsėjo 23 d. 17.30 val. – 20.30 val.

2. Geresnio ryšio su vaiku kūrimas. Rugsėjo 30 d.17.30 val. – 20.30 val.

3. Jausmų supratimas ir valdymas. Spalio 7 d. 17.30 val. – 20.30 val.

4. Pozityvi disciplina. Spalio 14 d. 17.30 val. – 20.30 val.

Programą ves:
Dviejų vaikų mama Jolita Žukelienė – edukologijos mokslų magistrė, įgijusi socialinės pedagogės kvalifikaciją, vedanti individualias konsultacijas tėvams, progimnazijoje dirbanti socialine pedagoge, daugiausiai dėmesio skirianti vaikų ir tėvų tarpusavio santykių stiprinimui.
Vietų skaičius ribotas, dėl to būtina registracija.
Tel. 8 687 89 609 arba el.p. jolitazukeliene@gmail.com
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos mokinių tėvams programa NEMOKAMA.