Nuaidėjo 14-asis Meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu“

Šių metų gegužės 8 d. „Ryto“ pagrindinėje mokykloje įvyko 14-asis Marijampolės savivaldybės specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu“, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saviraiškai. Išmokyti mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, pasakoti, įsiminti eilėraštį, dainuoti, groti muzikos instrumentu – nuoseklus, ilgalaikis, kruopštus darbas, o pasiekti, kad mokinys nebijotų viešai kalbėti – kiekvienam mokytojui ir specialistui reikšmingas pasiekimas.

Programoje dalyvavo atstovai iš visos respublikos švietimo įstaigų, tarp jų ir Jono Totoraičio progimnazijos specialistai ir mokiniai: logopedė metodininkė Laima Sikorskienė ir vyresnysis specialusis pedagogas Martynas Sikorskis drauge su mokytojos metodininkės Zitos Matusevičienės 4b klasės mokinėmis Gabija Bagdonaite ir Ieva Matijošaityte, kurios  deklamavo eilėraščius apie pavasarį. Labai gražius piešinius nupiešė ir į festivalį pristatė mokytojos metodininkės Angelės Prišmantienės 3b klasės mokinės Austėja Paulauskaitė ir Almantė Lietuvininkaitė, mokytojos metodininkės Vidos Kupčikienės 2c klasės mokinys Tadas Dišmonas, mokytojos metodininkės Jurgitos Kasiulienės 1b klasės mokinys Armandas Jankaitis bei mokytojos metodininkės Jolantos Sikorskytės – Klibienės 1a klasės mokinys Titas Pečiokas.

Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Valdimantas Kvietkauskas džiaugėsi, kad specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, bendraudami netradicinėje aplinkoje, gali stiprinti kalbos įgūdžius, ugdytis saviraiškos bei  kūrybos gebėjimus, realizuoti save kaip asmenybę.

Koncerte mokiniai dainavo, šoko, deklamavo eilėraščius, sakė skaičiuotes, grojo įvairiais muzikos instrumentais. Koncerto pabaigoje dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis.

Džiaugiamės „Ryto“ pagrindinės mokyklos renginių organizatorės Jūratės Kazlauskienės, pavaduotojo ugdymui Evaldo Tapučio ir kitų darbuotojų nuoširdžiu bendradarbiavimu, dėkojame jiems už svetingumą.

Parengė vyr. specialusis pedagogas

Martynas Sikorskis