Pedagogų išvyka į regioninę švietimo parodą

Balandžio 24 dieną grupė progimnazijos pedagogų svečiavosi Utenos Dauniškio gimnazijoje, kurioje vyko regioninė švietimo paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Išvykos tikslas – pasisemti patirties klausantis paskaitų, apžiūrėti stendus, kuriuose pristatomos ugdymo(si) priemonės, įrankiai ir edukacinės programos.
Po parodos atidarymo mokytojai dalyvavo pasirinktuose renginiuose. Klausytasi paskaitų apie prasmės ir atradimų mokyklą, formuojamąjį vertinimą pamokoje, savivaldų ir personalizuotą mokymąsi, socialinio elgesio gerinimą dirbant su pradinių klasių mokiniais, IKT priemonių panaudojimą ir kt. Susipažinta su kitų mokyklų patirtimi tobulinant vaiko individualios pažangos sistemą, matematinių kompetencijų stiprinimą, kūrybiškumo ugdymą ir dalykų integravimą.
Lankymasis tokiuose renginiuose pedagogams sudaro galimybę kelti kvalifikaciją, įžvelgti naujas mokymo(si) ir ugdymo(si) galimybes.