Atvirų durų diena

Balandžio 4 d. Jono Totoraičio progimnazijoje vyko Atvirų durų diena būsimiems pirmų klasių mokiniams bei jų tėveliams.

Progimnazijos svečiai buvo pakviesti į aktų salę. Susirinkusius sveikino progimnazijos direktorė ir pakvietė visus pažiūrėti ištraukos iš 4c klasės spektaklio – miuziklo „Nauji karaliaus drabužiai“. Žiūrovai džiaugėsi spalvingu reginiu ir atlikėjus apdovanojo gausiais aplodismentais.

Po mokinių programos progimnazijos direktorė ir pavaduotoja ugdymui pristatė mokyklos istoriją, veiklos kryptis, tradicijas, neformalųjį švietimą, ugdymo aplinkas bei būsimųjų pirmų klasių mokinukų mokytojas.

Džiaugiamės apsilankiusiais ir laukiame naujų mokinių Rugsėjo 1-ąją Jono Totoraičio progimnazijoje!