Individuali pažanga yra svarbiausia

Kaip ir praėjusių metų antrąjį pusmetį, taip ir šiemet mokslo metų pirmąjį pusmetį socialinė pedagogė Jolita Žukelienė pakvietė mokinius prisijungti prie socialinės programos „Pakeliui į sėkmę”. 6-7 klasių mokiniai turėjo lenktyniauti patys su savimi. Programos šūkis „Būk šiek tiek geresnis negu buvai vakar” vaikams priminė, kad pirmojo pusmečio pažymių vidurkis turi būti ne mažesnis negu buvo praėjusių metų pavasarį. Taip pat reikia laikytis progimnazijos mokinio elgesio taisyklių ir negauti pastabų bei lankyti pamokas ir jų nepraleisti be pateisinamos priežasties. Šiuos iššūkius įveikė ir pažymėjimus bei programos ženkliukus gavo 6 klasės mokiniai Elvina Šalaševičiūtė, Augustas Mickevičius, Emilija Mikučiauskaitė, Eva Miliūnaitė bei 7 klasės mokinės Miglė Tamašauskaitė ir Alvija Andriukaitytė.

Antrąjį pusmetį 6-7 klasių mokinių laukia naujas iššūkis. Sąlygos išlieka tos pačios: nemesk kelio dėl takelio ir parodyk, kad tu gali, visada stenkis lenktyniauti su savimi, o ne su šalia esančiu, nes kiekvienas esame individualus.

Socialinė pedagogė Jolita Žukelienė