Valstybės diena

Kovo 5 diena Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje buvo skirta 5-8 klasių mokinių netradiciniam ugdymui. Visos šios dienos veiklos sietos su Lietuvos valstybingumu bei šimtmečiu.

Diena prasidėjo nuo veiklos, pavadintos „Mūsų 100 metų“. Šios veiklos metu ir rimtai, ir smagiai prisiminta Lietuvos istorijos raida nuo 1918 metų iki šių dienų.

Po to mokiniams buvo organizuoti skirtingi užsiėmimai. 5-ų klasių mokiniai susitiko su Marijampolės Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės šauliais, buvo supažindinti su Šaulių sąjungos istorija ir veikla, sužinojo, kaip galima tapti jaunuoju šauliu, kokie yra maskavimosi principai, dalyvavo šaulių surengtose estafetėse, išbandė žygiavimą rikiuotėje. 6a ir 6c klasių mokiniai dalyvavo Draugystės bibliotekoje vykusiame užsiėmime, kuriame kalbėta apie ES reikšmę Lietuvos žmonėms. Užsiėmimą vedė Marijampolės „Europe Direct“ informacijos centro vadovė Vaida Burbienė. 6b ir 6d klasių mokiniai keliavo į Petro Kriaučiūno biblioteką, kurioje jų laukė projekto „Noriu žinoti“ autoriai. Ten susipažinta su Marijampolės istorija per interaktyvią veiklą. 7-ų klasių mokiniai susitiko su buvusia progimnazijos mokytoja Zita Miliūnaite. Ji papasakojo apie savo gyvenimą tremtyje. Po šio susitikimo mokiniai sakė: „Ir mano močiutė buvo tremtinė, todėl įdomu buvo palyginti gyvenimo istorijas“, „Patiko ir buvo be galo įdomu, nes turėjome galimybę pasiklausyti pačios tremtinės istorijos“. Po to septintokai žiūrėjo dokumentinio filmo „Misija Sibiras“ ištrauką. 8-ų klasių mokiniai aplankė Tauro apygardos partizanų ir tremties, Sūduvos krašto, Kazio Griniaus bei Rygiškių Jono gimnazijos muziejus, išklausė gidų pasakojimų, dalyvavo edukacijose.

Trečiosios veiklos metu mokiniai grupelėmis atliko užduotis. Jie aprašė tai, ką naujo sužinojo, nurodė, kokių klausimų kilo, papasakojo apie įspūdingiausius muziejų eksponatus, apie tai, kokių minčių kėlė tremtinės pasakojimas bei dokumentinis filmas, kokios veiklos labiausiai patiko. Galiausiai mokiniai atsakė į klausimą, kokią Lietuvą jie norėtų matyti. Štai keletas atsakymų: „Norime matyti Lietuvą šviesią kaip saulės spinduliai. Tvirtą kaip ąžuolo kamienas. Gražią kaip spindinti žvaigždė“; „Lietuvą noriu matyti kaip stiprią ir savimi pasitikinčią šalį“; „Mes norime matyti Lietuvą tolerantišką“; „Lietuvą noriu matyti tokią, kokia ji yra dabar. Jos laukus, gyvenvietes ir miestus“; „Aš noriu matyti pažangią, laisvą ir stiprią Lietuvą. Noriu matyti, kaip užauga jaunos kartos, kurios padarys Lietuvą dar geresnę ir stipresnę. Be galo myliu Lietuvą ir noriu, kad jaunesnės kartos taip pat ją mylėtų ir gerbtų.“ Mokinių atsakymai buvo prisegti prie Lietuvos maketo.