Laikas, skirtas gimtajai kalbai

Ko gi reikia, kad lietuvių kalba gyvuotų? Ogi mūsų pačių dėmesio jai. Mūsų, kalbančių savo gimtąja kalba, rašančių ja… Daugiau nei įprasta dėmesio savo gimtajai kalbai Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos mokiniai skyrė vasario ir kovo mėnesiais.

Vasario mėnesį progimnazijos mokiniai ir pedagogai dalyvavo dailyraščio konkurse. Dailiai rašyti – nelengvas darbas, tačiau ir vertintojoms nebuvo paprasta išrinkti taisyklingiausiai rašančius. Pirmąsias vietas užėmė: Aistė Kačinskaitė (5e klasė), Paula Didvyžytė (6c klasė), Austėja Bingelytė (7c klasė), Ieva Gaižutytė (8c klasė). Antrosios vietos buvo paskirtos šiems mokiniams: Viltei Staisiūnaitei (5a klasė), Aistei Tamaliūnaitei (6d klasė), Karoliui Kunkuliui (7b klasė) ir Deimantei Januškevičiūtei (8b klasė). Trečiųjų vietų laimėtojomis tapo Evelina Miklovaitė (5c klasė), Gustė Vaitkevičiūtė (6d klasė), Ieva Lekeckaitė (7a klasė) ir Kamilė Kirvaitytė (8c klasė). Iš konkurse dalyvavusių pedagogų pirmąją vietą užėmė žmogaus saugos ir dailės mokytoja Reda Šlektavičienė, antrąją – anglų kalbos mokytoja Rūta Pečkauskienė, trečiąją – progimnazijos direktorė Gražina Jakovickienė.

Nuo vasario 25 dienos šurmulį kėlė įvairiose progimnazijos erdvėse „pasislėpusių“ frazeologizmų ir priežodžių ieškantys 5-8 klasių mokiniai. Edukacija „Tas mūsų kalbos gražumas“ siekta atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos turtingumą, vaizdingumą.

Kovo 5 dieną penki progimnazijos mokiniai dalyvavo Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje surengtame konkurse „Gimtojo žodžio paunksmėj“. Konkurso dalyviams teko atlikti gramatikos bei kūrybines užduotis, nupiešti piešinį. 7c klasės mokinė Lukrecija Valiukaitė šiame konkurse užėmė trečiąją vietą 7-8 klasių mokinių grupėje.

Džiaugiamės visais, kurie noriai ir aktyviai įsitraukė į veiklas, skirtas gimtosios kalbos puoselėjimui.