Meninio skaitymo konkursas

Gruodžio 19 dieną Jono Totoraičio progimnazijoje vyko meninio skaitymo konkursas. 5-8 klasių mokiniai skaitė lietuvių ir užsienio autorių kūrinius ar jų ištraukas, stengėsi kuo raiškiau perteikti mintis.

Išklausiusios konkursantų, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos vietas paskirstė taip: 1 vietą užėmė Gabija Jasevičiūtė (8d klasė), 2 vieta skirta Miglei Tamašauskaitei (7a klasė), 3 vietos laimėtoja – Emilija Šimčikaitė (5b klasė). Gabijai ir Miglei linkime gero ruošimosi Marijampolės savivaldybės meninio skaitymo konkursui.