8 klasių mokinių atsisveikinimo su progimnazija šventė

Birželio 21 dieną Jono Totoraičio progimnazijoje vyko 8 klasių mokinių atsisveikinimo su progimnazija šventė. Progimnaziją šiais metais palieka penktoji progimnazijos laida. Šventės pradžioje mokiniai sodino progimnazijai dovanotą rožę, fotografavosi prie balionais papuoštos foto sienelės. Tardami padėkos žodžius dovanojo gėles progimnazijos administracijai bei mokytojams. Progimnazijos direktorė pasveikino šventės dalyvius ir įteikė 8 klasių baigimo pažymėjimus, padėkos raštus bei dešimtukais 2017 – 2018 m. m. baigusius du 8 klasių mokinius Evaldą Paltanavičių ir Neilą Danilevičiūtę apdovanojo puikaus mokymosi statulėlėmis – pelėdžiukais.

Sėkmės Jums, mielieji aštuntokai, einant tolesniu gyvenimo ir mokslo keliu!