Prevencinės programos baigiamieji renginiai „Mes pasiekėm!“

Kovo 26 dieną, progimnazijos 5 klasių mokiniai ir kovo 21 dieną, 6 klasių mokiniai, buvo pakviesti dalyvauti prevencinėje programoje „Aš galiu! Tu gali? Mes kartu galime!?“. Dalyviai turėjo pasirašyti pasižadėjimą, kad laikysis progimnazijos mokinio elgesio taisyklių, nepraleis pamokų be pateisinamos priežasties, visos prevencinės programos metu tinkamai elgsis pamokose ir negaus nė vienos pastabos, taip pat stengsis mokintis, taip kad II pusmečio mokymosi rezultatai nebūtų blogesni už I pusmečio rezultatus. Prevencinėje programoje dalyvavo 89 penktų klasių mokiniai ir 56 šeštų klasių mokiniai. Pasižadėjimą įvykdė ir turėjo galimybę dalyvauti baigiamuosiuose renginiuose „Mes pasiekėm!“ 5 klasių 56 mokiniai, o 6 klasių 39 mokiniai.

5 klasių mokiniai susirinko birželio 7 dieną į progimnaziją neįprastu laiku, 16 val. ir skirstėsi namo 21 val. Progimnazijoje jų laukė klasių vadovai ir įvairios veiklos, kurios praturtino ir juos ir mokytojus. Mokiniai gamino foto sienelę, kartu su matematikos mokytoja, 5A klasės vadove Gintare Lensbergienę. Vėliau visi galėjo fotografuotis prie pačių pagamintos foto sienelės. Mokiniai, kartu su anglų kalbos mokytoja, 5D klasės vadove Jurgita Petrauskienę, pynė draugystės ir išgyvenimo apyrankes. Mergaitės turėjo galimybę sužinoti apie tinkamą veido priežiūrą, šią pamokėlę vedė progimnazijos mokinės mama Kristina Tamašauskienė. Berniukai turėjo galimybę pabendrauti ir užsiimti sportine veikla kitaip, kartu su kūno kultūros mokytoju, 5C klasės vadovu Mindaugui Jaruševičiumi. Mokiniai sau gaminosi sumuštinius padedami matematikos mokytojos, 5B klasės vadovės Editos Traškevičienės. Susipažinti su Skautų veikla padėjo skautų vadovė Jolanta Lukšienė. Vakaro pabaigoje mokiniai linksminosi šokių sūkuryje. Progimnazijos mokiniai turėjo galimybę pabendrauti ne tik savo klasiokių būreliuose, bet ir su kitais paralelinių klasių mokiniais, pamatyti matematikos, anglų kalbos, kūno kultūros mokytojus kituose vaidmenyse.

6 klasių mokiniai susitiko penktadienį birželio 8 dieną, veiklos prasidėjo nuo 16 val. ir tesėsi iki 21.30 val. Veiklų įvairovė pasitiko ir šeštų klasių mokinius. 6E klasės mokinys Edilijus Razutis savo bendramoksliams paruošė orientavimosi trasas ir už šių trasų saugų įveikimą buvo atsakinga lietuvių kalbos mokytoja, 6E klasės vadovė Renata Stadulienė. Muzikos mokytoja, 6D klasės vadovė Lina Šuliakauskienė ir 6A klasės vadovė, neformalaus ugdymo organizatorė Aistė Vingelienė pakvietė mokinius pasigaminti vaisių salotas ir jų paragauti. Pavaduotoja ugdymui Salvinija Šimonėlienė rūpinosi foto sienelės gamyba, prie kurios mokiniai vėliau turėjo galimybę darytis asmenukes. Mergaitėms makiažo paslaptis atskleidė 6A klasės mokinės mama Kristina Tamašauskienė. Informacinių technologijų mokytojo, 6C klasės vadovo Nerijaus Mašalaičio pagalba mokiniai sudarinėjo grojaraštį, būsimai vakaro diskotekai. Į ramybės ir kvapų pasaulį pakvietė ir vonios burbulus mokino gaminti socialinė pedagogė Jolita Žukelienė.

Mokiniai džiaugėsi jiems suteikta galimybę pamatyti mokytojus ir progimnazijos erdves netradicinių veiklų metu. Idėjos generatorė ir renginių koordinatorė pavaduotoja ugdymui Salvinija Šimonėlienė, idėjos palaikytoja ir renginių organizatorė, bei prevencinių programų vykdytoja socialinė pedagogė Jolita Žukelienė.

Labai norime padėkoti klasių vadovams, kurie prisijungė prie idėjos įgyvendinimo. Tėvams, kurie suteikė galimybę vaikams atvykti į progimnaziją ne pamokų metu. Administracijai už idėjos palaikymą.

Socialinė pedagogė Jolita Žukelienė