Nuaidėjo 13-asis Meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu“

Šių metų gegužės 9 d. „Ryto“ pagrindinėje mokykloje įvyko 13-asis Marijampolės savivaldybės specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių Meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu“, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saviraiškai.

Išmokyti mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, pasakoti, įsiminti eilėraštį, dainuoti, groti muzikos instrumentu – nuoseklus, ilgalaikis, kruopštus darbas, o pasiekti, kad jis nebijotų viešai klabėti – kiekvienam mokytojui ir specialistui reikšmingas pasiekimas.

Programoje dalyvavo atstovai iš visos respublikos švietimo įstaigų, tarp jų ir Jono Totoraičio progimnazijos specialistai: logopedė metodininkė Laima Sikorskienė ir vyresnysis specialusis pedagogas Martynas Sikorskis drauge su mokytojos metodininkės Angelės Prišmantienės 2b klasės mokine Almante Lietuvininkaite ir mokytojos metodininkės Jurgitos Kasiulienės 4b klasės mokiniu Adrijumi Rutkausku, kurios  deklamavo eilėraščius apie pavasarį.

Labai gražius piešinius nupiešė ir į festivalį pristatė mokytojos metodininkės Ingridos Ambraziejienės 3a klasės mokinė Kamilė Januševičiūtė, bei mokytojos metodininkės Zitos Pultinevičienės 4a klasės mokinė Samanta Asipavičiūtė.

Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas, Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Romualdas Makauskas džiaugėsi, kad specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, bendraudami netradicinėje aplinkoje, gali stiprinti kalbos įgūdžius, ugdyti saviraiškos bei  kūrybos gebėjimus, realizuoti save kaip asmenybę.

Koncerte mokiniai dainavo, šoko, deklamavo eilėraščius, sakė skaičiuotes, grojo įvairiais muzikos instrumentais. Koncerto pabaigoje dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis.

Džiaugiamės „Ryto“ pagrindinės mokyklos darbuotojų nuoširdžiu bendradarbiavimu, dėkojame jiems už svetingumą.

Parengė vyr. specialusis pedagogas

Martynas Sikorskis