Projektas „Meilė – žmogaus gyvenimo pamatas“

Nuo balandžio 9 iki 26 dienos Jono Totoraičio progimnazijos 7d klasės mokiniai bei etikos mokytoja Rita Mazurkevičienė ir tikybos mokytojas Petras Kajokas drauge su Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ darželinukais, kuriuos atlydėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Brazaitienė, vykdė bendrą projektą „Meilė – žmogaus gyvenimo pamatas“. Projektas skirtas padėti atsiskleisti turimą, šeimoje įgytą vaikų patirtį, skatinti bendravimą tarp progimnazijos mokinių ir darželinukų, padėti suvokti meilės svarbą žmogaus gyvenime. Vaikai šių užsiėmimų metu bendravo, kūrybiškai dirbo, atliko tiriamąjį darbą ir ugdėsi skaitymo gebėjimus.
Džiaugiamės nauja patirtimi ir užsimezgusiais draugiškais tarpusavio santykiais.