Progimnazijos mokinių koncertas, skirtas Tėvynei, „Lietuvos šimtmečio kelias“

Kovo 8 d. Jono Totoraičio progimnazijoje vyko renginys, skirtas Tėvynei – Lietuvai. Koncerte dalyvavo daugiau nei šimtas progimnazijos mokinių. Tai istorijos, muzikos, lietuvių kalbos ir teatro pamoka. Mūsų susibūrimą galima vadinti ir gyvenimo pamoka. Per valandėlę tarsi išgyvenome visą savo Tėvynės šimtmetį – džiugų ir skaudų. Galime drąsiai teigti, kad net ir tuomet, kai iš žmogaus atimama teisė gyventi tėvynėje, mirti tėvynėje, niekas nepajėgia nužudyti meilės tėvynei, gimtajai kalbai, papročiams.

Gal tėvynę reikia visą laiką

Lipdyt ir kurti, kurti ir lipdyt?

Nes jei sustoji tik – jinai ir miršta.

Taip, kurti visą laiką. Visą laiką!

Lipdyt ir kurti…

Sveikiname visus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!