Mūsų skaitovai

Sausio 10 dieną Jono Totoraičio progimnazijoje vyko 5–8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. Skambėjo poezijos posmai, buvo skaitomi lietuvių autorių prozos kūriniai.
Skaitovus vertino visos mokyklos lietuvių kalbos mokytojos. Prizinės konkurso vietos buvo paskirstytos taip: 1 vieta įvertintas Deimantės Kiškytės, 6 e klasės mokinės (mokyt. R. Stadulienė), raiškus skaitymas, 2 vieta skirta Joanai Lukšytei, 5 b klasės mokinei  (mokyt. R. Stadulienė), o  3 vieta atiteko Miglei Liutkevičiūtei, 8 c klasės mokinei (mokyt. J. Vaučeskaitė). Deimantė Kiškytė ir Joana Lukšytė atstovaus Jono Totoraičio progimnazijai savivaldybės meninio skaitymo konkurse.
Sausio 26 dieną ,,Sūduvos” gimnazijoje vykusiame savivaldybės meninio skaitymo konkurse 6e klasės mokinė Deimantė Kiškytė  laimėjo IIIvietą.