Tūkstantmečio ketvirtokas

Šių metų sausio 17 d. Jono Totoraičio progimnazijoje vyko „Tūkstantmečio ketvirtoko“ konkurso, skirto artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, pirmasis etapas. Šio konkurso tikslas- gilinti žinias apie gimtąjį miestą, puoselėti mokinių polinkį mokytis, skatinti mokinių smalsumą, domėjimąsi savo krašto istorija, išsiaiškinti gabius ir žingeidžius vaikus.

Konkurse dalyvavo po 3 mokinius iš kiekvienos ketvirtokų klasės. Mokiniai atsakinėjo į lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, loginius klausimus. Netrūko klausimų apie gimtąjį miestą, taip pat teko rasti išeitis sudėtingose situacijose. Ketvirtokų žinias vertino progimnazijos pedagogų komisija. Visi mokiniai jautė didelį jaudulį ir stengėsi pasirodyti kuo geriau.

Konkurso dalyviai apdovanoti padėkos raštais, o nugalėtojams –   įteikti diplomai. Sėkmė nusišypsojo ir Jono Totoraičio progimnazijos „Tūkstantmečio ketvirtokais“ tapo 4a klasės mokinys Vilius Aleknavičius bei 4c klasės mokinė Gabrielė Glavinskaitė. Šie mokiniai sausio 31 d. vyks į „Saulės“ pradinę mokyklą atstovauti savo mokyklą.

Linkime sėkmės antrajame etape.