Progimnazijos savivaldos rinkimai

Data Laikas Vieta Renginio pavadinimas
Rugsėjo 7 d. 17.30 val. Klasių vadovų kabinetai
Aktų salė
1-8 klasių visuotinis tėvų susirinkimas. Tėvų atstovų į Mokyklos tarybą ir Tėvų forumą rinkimai
Rugsėjo 8 d. 12.10 val. Aktų salė Mokinių konferencija. Mokinių savivaldos rinkimai