8 klasių mokinių atsisveikinimo su progimnazija šventė

Išeini ir žinai, nebegrįši.

Tavo klasę jau varstys kiti.

Čia prasideda tavo jaunystė,

Čia dalelę savęs palieki.

Išeini…

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje birželio 8 d. vyko 8 klasių mokinių atsisveikinimo su progimnazija šventė. Progimnaziją palieka ketvirtoji progimnazijos laida. Šventės pradžioje mokiniai tradiciškai sodino progimnazijai dovanotą rožę. Dovanojo gėles progimnazijos administracijai bei mokytojams ir tarė padėkos žodžius už tai, kad jiems, mokiniams, skyrė savo šilumą, meilę, rūpestį ir didžiulę dalį savęs. Progimnazijos direktorė Renata Zdanė pasveikino šventės dalyvius ir įteikė 8 klasių baigimo pažymėjimus, pagyrimo raštus.

Sėkmės Jums, mielieji aštuntokai, einant tolesniu gyvenimo ir mokslo keliu!