Nuaidėjo 12-asis Meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu“

Šių metų gegužės 10 d. „Ryto“ pagrindinėje mokykloje įvyko 12-asis Marijampolės savivaldybės specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių Meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu“, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saviraiškai.

Išmokyti mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, pasakoti, įsiminti eilėraštį, dainuoti, groti muzikos instrumentu – nuoseklus, ilgalaikis, kruopštus darbas, o pasiekti, kad jis nebijotų viešai klabėti – kiekvienam mokytojui ir specialistui reikšmingas pasiekimas.

Programoje dalyvavo atstovai iš visos respublikos švietimo įstaigų, tarp jų ir Jono Totoraičio progimnazijos specialistai: logopedė metodininkė Laima Sikorskienė ir vyresnysis specialusis pedagogas Martynas Sikorskis drauge su mokytojos metodininkės Zitos Matusevičienės 2b klasės mokinėmis Gabija Bagdonaite ir Auguste Matijošaityte, kurios  deklamavo eilėraščius apie pavasarį.

Labai gražius piešinius nupiešė ir į festivalį pristatė mokytojos metodininkės Jurgitos Kasiulienės 3b klasės mokiniai Titas Raižys ir Adrijus Rutkauskas, bei mokytojos metodininkės Angelės Prišmantienės 1b klasės mokiniai Mantas Kliučinskas ir Tadas Vaitonis.

Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jakevičienė džiaugėsi, kad specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, bendraudami netradicinėje aplinkoje, gali stiprinti kalbos įgūdžius, ugdyti saviraiškos bei  kūrybos gebėjimus, realizuoti save kaip asmenybę.

Koncerte mokiniai dainavo, šoko, deklamavo eilėraščius, sakė skaičiuotes, grojo įvairiais muzikos instrumentais. Koncerto pabaigoje dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis.

Džiaugiamės „Ryto“ pagrindinės mokyklos darbuotojų nuoširdžiu bendradarbiavimu, dėkojame jiems už svetingumą.

Parengė vyr. specialusis pedagogas

Martynas Sikorskis

D:DCIM100DICAMDSCI0127.JPG

D:DCIM100DICAMDSCI0078.JPG

D:DCIM100DICAMDSCI0086.JPG