Žemės dienos minėjimas

Kovo 20 d. Žemės dienos vėliavos pakėlimu prasidėjo  renginiai, Pasaulinei Žemės dienai paminėti. 1971 metais Jungtinės Tautos oficialiai įteisino Pasaulinę Žemės dieną, kuri nuo 1992 m.  minima ir Lietuvoje. Šventė kasmet švenčiama ir Jono Totoraičio progimnazijoje. Renginių metu kiekvienas susimąstome apie mūsų planetos problemas ir savo kasdienę veiklą. Mūsų maži, nežymūs darbai, tokie kaip popieriaus ir elektros taupymas, langų ir durų sandarumas, vandens čiaupų sutvarkymas, padeda tausoti medienos išteklius ir elektrą, šilumą ir vandenį, kuriems pagaminti ar išgauti reikia daug energijos. Naudojant Žemės išteklius teršiamas oras, didinamas kenksmingų dujų išmetimas į atmosferą, dėl to šiltėja mūsų planetos klimatas, pradeda tirpti ledynai amžino įšalo zonose.

Minint Pasaulinę Žemės dieną, mokykloje vyko 7-8 klasių patarlių ir priežodžių akcija „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“. (V. J. Gėtė)

 7 kl. mokinių komandos sprendė kryžiažodžius, sudarytus 8 kl. mokinių,  konkurse  „Be gamtos nei valandos“. Jiems reikėjo išspręsti integruotus biologijos, chemijos, fizikos, geografijos kryžiažodžius žmogui ir žemei aktualiais klausimais. Geriausiai sekėsi spręsti kryžiažodžius 7 a kl. komandai.