Atvirų durų diena progimnazijoje

Balandžio 6 d. Jono Totoraičio progimnazijoje vyko Atvirų durų diena būsimiems pirmų ir penktų klasių mokiniams bei jų tėveliams.

Progimnazijos svečiai buvo pakviesti į aktų salę. Sveikinimo žodį tarė progimnazijos direktorė Renata Zdanė ir pakvietė visus paklausyti mokinių muzikinio sveikinimo. Pilnutėlė žiūrovų salė džiaugėsi reginiu ir atlikėjus apdovanojo gausiais aplodismentais. Po mokinių programos progimnazijos direktorė pristatė mokyklos istoriją, veiklos kryptis, tradicijas, neformalųjį ugdymą, ugdymo aplinkas bei būsimųjų pirmų ir penktų klasių vadovus.

Vėliau svečiai pasklido po mokyklą, apžiūrėjo kabinetus, bendravo su administracija, klasių vadovais bei dalykų mokytojais.

Džiaugiamės ir laukiame naujų mokinių Rugsėjo 1- ąją Jono Totoraičio progimnazijoje!