Kvietimas

Gerbiami progimnazijos bendruomenės nariai,
Kviečiame 2016-06-28 d. 14,00 val. dalyvauti Jono Totoraičio progimnazijoje  ” Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ projekto pristatyme.
Informuojame, kad baigiasi vienas iš projekto  veiklos etapų, t.y. Vilniaus dailės akademija baigia sukurti Jono Totoraičio progimnazijos modernizavimo projektinius pasiūlymus.  Šiuos pasiūlymus planuojama pristatyti progimnazijos bendruomenei ir  Marijampolės savivaldybės administracijos atstovams. Kartu su Jumis pasitarę,  turėsime  atrinkti tas edukacines erdves, kurioms bus rekonstruojamos ES paramos lėšomis.
Manytume, kad Jūsų nuomonė parenkant rekonstruojamą erdvę bus labai svarbi.  Atrinktoms erdvėms architektų komandos ruoš techninius projektus.
Susitikimas truks apie porą valandų, o jei reikės – ilgiau.

Pagarbiai,

Direktorė