8 klasių mokinių atsisveikinimas su progimnazija

Kartą žmogus seno medžio plyšyje pastebėjo kokoną.

Jam bežiūrint kokonas praplyšo.

Žmogus ilgai stebėjo, kaip pro maža plyšelį stengiasi išlįsti drugelis.

Laikas ėjo… drugelį lyg ir apleido jėgos.

Plyšys buvo per mažas.

Atrodė, kad drugelis padarė viską ką galėjo.

Bet jėgos išsiveržti   į laisvę buvo per menkos.

Žmogus nusprendė drugeliui padėti.

Jis išsitraukė peiliuką ir perpjovė kokoną.

Drugelis tuoj pat išlindo.

Žmogus stebėjo toliau ir tikėjosi, kad drugelis tuoj pakils ir nuskris.

Žmogus norėjo drugeliui padėti ir žinojo,

kas pastangos lendant per siaurą plyšį plaštakei būtinos.

Tik taip kraujas iš kūno patenka į sparnus

ir jie išsiskleidžia ir plaštakė pradeda skristi.

Juk ir mums gyvenime labai reikalingos pastangos.

Mieli 8 klasių mokiniai,

Jūs jau tos skrendančios plaštakės ryškios, puošiančios vasaros žiedus.

Skriskite mielieji ir tegul Jūsų skrydis būna laimingas, te visus lydi laimė, meilė, viltis, sėkmė ir sąžinė. O mes ištolo džiaugsimės Jumis, Jūsų pasiekimais, darbu ir veikla. Tik gaila, kad ši susitikimo proga buvo paskutinė. Susirinkome į šventę, kurioje buvo įteikti  pagrindinio ugdymo  I dalies programos baigimo pažymėjimai. Šis dokumentas tarsi leidimas, leidžiantis Jums rinktis savo gyvenimo kelią.

Mokslo metus baigė 119 aštuntų klasių mokinių. Tai didelė klasė. Noriu pasidžiaugti mokinių sėkme: dešimtukais 2015-2016 m. m.  baigė 3 mokinės, kurios buvo apdovanotos puikiai besimokančių mokinių statulėlėmis – pelėdžiukais. 11 mokinių baigė  9-10 –tukais, 32 mokiniai 7-10 –tukais.  5 mokiniai buvo apdovanoti gero elgesio medaliais, 28 mokiniai pagyrimo raštais.

Džiaugiuosi visų mokinių sėkme ir linkiu jiems tolimesnės sėkmės!

Direktorė