Šeimos diena 2016

Minint Mokyklos bendruomenės metus, drąsiai galiu teigti, kad progimnazija yra didelė darni šeima. Šeimos dieną progimnazijoje švenčiame pirmąjį kartą. Džiaugiamės turėdami galimybę pabūti šalia vieni kitų…

-Mokykla, tai namai, kuriuose kiekvienas žmogus auga savo mintimis, troškimais, žiniomis ir vertybėmis.

-Mokykla, tai namai, kuriuose jaunas žmogus ieško savęs ir savo vietos pasaulyje.

-Mokykla, tai namai, kuriuose visada gyvena mokytojai, pasiruošę dalintis savo gyvenimo patirtimi ir sukauptomis žiniomis.

-Mokykla, tai namai, kuriuose mes mokomės gyventi.

Kuo daugiau investuojame į šiuos namus pasiaukojimo, kilnumo, atkaklumo, ryžto ir sąžiningumo, tuo ilgiau jie išlieka patrauklūs.

Mūsų progimnazija garsėja kaip viena iš seniausių ir daugiausiai tradicijų puoselėjanti ugdymo įstaiga.

Drįstu teigti, kad mes esame sukūrę Mokyklos šeimą, kurią jungia sielų artumas, taurumo šviesa, kurioje kiekvienas narys sujungtas ne tik dalykiniais ryšiais, bet ir žino savo pareigas bei atsakomybę.

Net neabejoju, kad ši Šeimos dienos šventė mūsų progimnazijoje taps tradicine, tęsis ilgus metus ir šiandienos iššūkiai mus įpareigoja dar didesniems ir atsakingesniems darbams.  Todėl norėčiau visai mūsų bendruomenei palinkėti:

-išlikti prasmingai bendraujančiais ir bendradarbiaujančiais,

-kuriančiais bei besidalijančiais žmogiškąja patirtimi,

-vedančiais mažą vaiką, jauną žmogų, plačiųjų gyvenimo vartų link.

Stiprybės ir palaimos visiems Jums augantiems, dirbantiems, besisvečiuojantiems, sugrįžusiems po mūsų progimnazijos skliautais.  Tegul niekada nepristinga Jums originalių idėjų, pagarbos mokslui, prasmės veiklai.

 Džiaugiuosi šios dienos švente už kurią noriu padėkoti visai bendruomenei, organizatoriams ir be abejo šios šventės globėjui gerbiamam Lietuvos Respublikos Seimo nariui Albinui Mitrulevičiui. Kartais vien idėjų nepakanka, reikia paramos ir pagalbos žmonių, kurie supranta mūsų darbų prasmę ir yra linkę nuoširdžiai dalintis.

Direktorė