Nuaidėjo 11-asis Meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu“

Šių metų gegužės 5 d. „Ryto“ pagrindinėje mokykloje įvyko 11-asis Marijampolės savivaldybės specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių Meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu“, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saviraiškai.

Išmokyti mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, pasakoti, įsiminti eilėraštį, dainuoti, groti muzikos instrumentu – nuoseklus, ilgalaikis, kruopštus darbas, o pasiekti, kad jis nebijotų viešai klabėti – kiekvienam mokytojui ir specialistui reikšmingas pasiekimas.

Programoje dalyvavo atstovai iš visos respublikos švietimo įstaigų, tarp jų ir Jono Totoraičio progimnazijos specialistai: logopedė metodininkė Laima Sikorskienė ir specialusis pedagogas Martynas Sikorskis drauge su mokytojos metodininkės Vidos Kupčikienės 3c klasės mokine Edmilija Krapukaityte ir vyr. mokytojos Odetos Romanovos  3a klasės mokiniu Mantvydu Čivinsku, kurie  deklamavo eilėraščius apie pavasarį.

Labai gražius piešinius nupiešė ir į festivalį pristatė mokytojos metodininkės Jurgitos Kasiulienės 2b klasės mokinys Titas Raižys, bei mokytojos metodininkės Angelės Prišmantienės 4b klasės mokiniai Viktorija Kaduškevičiūtė ir Paulius Dovydaitis.

Marijampolės savivaldybės mero pavaduotoja Irena Lunskienė pasveikino festivalio dalyvius,  padėkojo organizatoriams, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai kiekvienais metais turi galimybę bendraudami ir bendradarbiaudami netradicinėje aplinkoje atskleisti savo kūrybinius talentus.

Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jakevičienė džiaugėsi, kad specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, bendraudami netradicinėje aplinkoje, gali stiprinti kalbos įgūdžius, ugdyti saviraiškos bei  kūrybos gebėjimus, realizuoti save kaip asmenybę.

Koncerte mokiniai dainavo, šoko, deklamavo eilėraščius, sakė skaičiuotes, grojo įvairiais muzikos instrumentais. Koncerto pabaigoje dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis.

Džiaugiamės „Ryto“ pagrindinės mokyklos darbuotojų nuoširdžiu bendradarbiavimu, dėkojame jiems už svetingumą.

Parengė specialusis pedagogas

Martynas Sikorskis