Pasaulinės Žemės dienos mėnuo

Žemės dienos vėliavos pakėlimu kovo 20 d. Jono Totoraičio progimnazijoje prasidėjo  Pasaulinei Žemės dienai paminėti skirti integruoti gamtos ir socialinių mokslų ( geografijos) renginiai.

5 klasių mokiniai piešė plakatus „Žemė mūsų delnuose“. Rašė palinkėjimus Žemei, siūlymus, kaip galima išsaugoti švarią gamtą.

8 klasių mokiniai paruošė pranešimus aplinkosaugos klausimais ir 6 klasių mokiniams surengė konferenciją „Švari Žemė – saugūs žmonės“. Išklausę pranešimus ir uždavę daug įvairiausių klausimų, piešė piešinius ir surengė parodą.

7 klasių mokinių komandos demonstravo savo sumanumą ir išprusimą protų mūšyje „Aš – žemės vaikas“. Lygių nebuvo 7c klasės  komandai.

Paskutinę Žemės dienos mėnesio dieną, prieš nuleidžiant vėliavą, 6b ir 8a klasių mokiniai draugiškai pasodino medelį.