Projektas „Nuo kailio iki džinsų“

 Projektai – tai galimybė mokytis kitaip, į mokymąsi įtraukti pačius mokinius, skatinti juos bendradarbiauti. Projekto „Nuo kailio iki džinsų“ tikslas buvo supažindinti mokinius su įvairių epochų kultūriniu gyvenimu per muziką, aprangą, kulinarinį palikimą. Šis projektas buvo vykdomas integruojant mokomuosius dalykus: istoriją, muziką, technologijas. Smagu, kad į projekto įgyvendinimą įsitraukė  mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, tėvai, netgi seneliai. Projekte dalyvavo 5c, 5d ir  6a klasių mokiniai, taip pat mūsų mokyklą baigę mokiniai ir dar jos nelankantys čia besimokančiųjų broliai ir seserys. Projekto veiklos buvo grindžiamos bendradarbiavimu, mokinių saviraiškos skatinimu.

Balandžio 21–osios popietę įvyko baigiamasis projekto renginys – „Epochų puota“. Taikant istorinį chronologinį metodą, drabužių atsiradimo istorija pasakoti pradėta nuo seniausių laikų. Pirmieji scenoje pasirodė priešistorės atstovai. Senovės istorijos laikotarpiui pristatyti pasirinkta Egipto civilizacija. Viduramžiams atstovavo popiežius Grigalius I ir Grigališkojo choralo  giedotojai, vienuolių abitais pasidabinę mokiniai. Riterių ir jų damų šokis „Pavana“ pristatė renesanso epochą. Puošnus, prabangus, didingas baroko stilius  atsispindėjo nuostabaus grožio  6a klasės mergaičių ir jų mamų suknelėse. 5c klasės mokiniai puikiai pristatė romantizmo meno kryptį ir modernizmą: sušoko valsą, trankiai trypė kaubojišką  šokį. XXI amžiaus įspūdingą madų kolekciją, kuri sujungė net tris kartas, pristatė 5d klasės mergaičių, jų mamų ir močiučių komanda.

Projekto metu mokiniai geriau vieni kitus pažino, tobulino savo bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, aktyviau įsitraukė į mokymąsi, praplėtė savo žinias, pajuto glaudų mokomųjų dalykų ryšį. Projekto metu atsirado galimybė suburti draugėn kartas ir gerinti mokinių, tėvų ir mokytojų bendravimą. Neformalioje aplinkoje bendravimas tapo artimesnis, jaukesnis.

Projekto organizatoriai